Všechny články z rubriky:  
Hledat:

Výzkum

Výzkum i výuka na ústavu jsou založeny na rozsáhlé a dlouhodobé spolupráci s domácími i zahraničními firmami, univerzitami a ústavy Akademie věd ČR.

V případě zájmu o výzkumnou spolupráci se laskavě obraťte na sekretariát ústavu.

Čím se zabýváme ve výzkumu?

Vývojem procesů pro výrobu různých chemikálií, návrhem a optimalizací průmyslových aparátů, výběrem nejlepších typů surovin, likvidací znečištění v odpadních vodách, bezpečností chemických výrob

Petrochemical plant
Laboratory

Technologií vonných a chuťových látek, repelentů, vývojem nových typů sloučenin pro kosmetický a potravinářský průmysl

Synthesis
Fine chemicals

Výzkumem a vývojem nových látek pro farmaceutický průmysl, návrhem technologií, řízením a zlepšováním výroby běžně používaných léčiv

Granulation
Solid dosage forms

Nanotechnologiemi – studiem vlastností materiálů pro katalýzu, optoelektroniku a konverzi sluneční energie, vývojem a testováním nových typů katalyzátorů, studiem mechanismů katalytických reakcí

Structure
Microphotography

Statistickou analýzou experimentálních dat, výukou špičkových počítačových programů (např. Aspen Plus, Statistica, Matlab), programováním (Delphi), výukou tvorby webových stránek, matematickým modelováním

Visualization
Computer lab

V rámci ústavu funguje též Laboratoř medicinální diagnostiky – součást Pražského vysokoškolského analytického centra.

Attached Files:

Facebook

Komenáře jsou již uzamčeny.