Základní informace, odkazy a články - mikroskopie, mineralogie, geochemie

 

Na těchto stránkách jsou umístěny různé materiály, které zpřístupňují práci s polarizačním mikroskopem (viz též mikroskopii na ÚSK), ale také základní informace o minerálech, horninách a geochemii, hlavně pro studenty a zaměstnance VŠCHT, ale i pro další zájemce.

 

Půvab starých černobílých mikrofotografií >>>

 


Mineralogie, geochemie 

Názvosloví minerálů, hornin a nerostných surovin

Chemické složení hornin a geochemické pochody, které jej určují

Země - základní informace

Země jako dynamický globální ekosystém: všechno souvisí se vším

Cyklus dusíku proč je třeba podle některých Zelených snížit počet obyvatel v ČR na 3,5 miliónu

Přírodní radioaktivita

  


Václav Procházka (za spolupráci děkuji Zdeňce Petákové)