Stipendia

Stipendia pro posluchače 2. případně 1. ročníku bc. studia

 

V Praze 16. března 2017

 Vážené studentky, vážení studenti,

rád bych Vás informoval o možnosti získání stipendií Ústavu skla a keramiky z darů, poskytnutých Českou sklářskou společností a průmyslovými partnery, především Nadací Preciosa a firmou Lasselsberger. Jedná se hlavně o stipendia určená pro studenty letošního 2. ročníku FCHT, kteří se rozhodnou vypracovat svoji bakalářskou práci na Ústavu skla a keramiky (ústav 107) nebo v Laboratoři anorganických materiálů (pracoviště 141). Stipendia jsou zaměřena především na obory Chemie a technologie materiálů a Biomateriály pro medicínské využití, podporu mohou ovšem získat i studenti dalších oborů (např. Syntéza a výroba léčiv, Chemie materiálů pro automobilový průmysl, Technologie konzervování a restaurování...).

 Přihlášky do konkursu na zmíněná stipendia ÚSK je možné podat na sekretariát ústavu (m.č. 09, budova A přízemí vpravo od hlavního vchodu) do zápisu do konce letního semestru, tedy do 8. Září 2017. Stipendia ve výši 2500,- až 5000,- Kč budou vyplacena vybraným posluchačům jednorázově, po splnění podmínek pro zápis do zimního semestru 3.r. 

 Ti z Vás, kteří mají zájem o práci v laboratoři již během druhého či dokonce prvního ročníku jako studentské vědecké síly (SVS) mohou rovněž získat stipendium, které se vyplácí vždy na konci příslušného semestru a podle objemu práce činí tři až čtyři tisíce korun.

 Žádost o stipendium musí obsahovat:

  • jméno uchazeče
  • adresu trvalého bydliště
  • obor studia, ročník
  • téma vybrané bc. práce resp. práce v rámci SVS
  • v případě práce SVS potvrzení vedoucího práce  

Pokud budete mít dotazy ke stipendiím či možným tématům práce, rád Vám je zodpovím. Najdete mne v budově A, m.č. 09).


Těším se na shledanou na Ústavu skla a keramiky,


prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

vedoucí ústavu