Laboratoř chemie a technologie skla

Laboratoř chemie a technologie skla

Některé hlavní směry výzkumu

 • příprava anorganických a anorganicko-organických vrstev na sklech metodou sol-gel
 • nanomateriály se skelnou matricí
 • kinetika a mechanismus těkání modelových tavenin a průmyslových sklovin
 • bioaktivní materiály (výplně kostí, dentální materiály, příprava bioaktivních vrstev na kovech (Ti))
 • interakce připravených bioaktivních vrstev s SBF (Simulated Body Fluid)
 • interakce skelných vláken z tepelně-izolačních materiálů s fyziologickými roztoky
 • modelování dlouhodobé interakce skel s vodnými roztoky
 • chemická odolnost skel pro farmacii a zdravotnictví
 • vyluhování nežádoucích složek (Pb, Al, aj.) ze skel do náplní
 • koroze skel při mytí v myčkách na nádobí
 • restaurování skla
 • koroze archeologických skel