Laboratoř keramiky

Keramika II

Původní webové stránky skupiny naleznete zde.

Některé hlavní směry výzkumu

 • teorie disperzních soustav a heterogenních materiálů
 • keramické suroviny (hodnocení a syntéza)
 • velikostní a tvarová charakterizace částic
 • reologie suspenzí
 • vytváření keramiky a příprava porézních materiálů
 • mikrostruktura, stereologie a efektivní vlastnosti
 • silikátová keramika (procesy a vlastnosti)
 • oxidová keramika a neoxidové materiály
 • degradace a stárnutí keramických materiálů
 • historická keramika (technologie, restaurování, konzervování)
 • dentální keramika a hydrotermální syntéza prášků