Laboratoř struktury materiálů

Profil skupiny

 • struktura skla
  • oxidová skla
  • povrch skla
  • změny skla vlivem dopadajícího záření
 • molekulové simulace materiálů
  • klasická molekulová dynamika
  • DFT kvantové simulace
 • mikroskopie
  • elektronová mikroskopie a mikroanalýza
  • optická mikroskopie a analýza obrazu
  • technická mineralogie
 • keramika a vysokoteplotní materiály 
  • žárovzdorné a izolační materiály
  • měření vysokoteplotních vlastností