Modelová laboratoř

Modelová laboratoř

Některé hlavní směry výzkumu

 • matematické a fyzikální modelování sklářských tavicích pecí a procesů - tavení kmene, homogenizace skloviny
  • intenzifikační prostředky tavicího procesu
  • spalovací procesy
 • tepelně technické a elektroenergetické charakteristiky sklářských tavicích pecí a jejich vliv na kvalitu skloviny
 • vývoj nových sklovin, vyhovujících požadavkům na ochranu životního prostředí a zdraví člověka
 • vliv oxidačně-redukčního stavu sklovin na proces tavení, čeření a tvarování; odbarvování sklovin
 • anorganicko-organická skla s novými vlastnostmi
 • elektricky vodivá skla pro baterie, palivové články, senzory
 • optická skla pro světelné vlnovody Laboratoř A15
 • elektrochemie sklovin pro ukládání radioaktivního odpadu