Laboratoř anorganických pojiv

Anorganická pojiva

Původní webové stránky skupiny naleznete zde.

Členové skupiny

 • Doc. RNDr. František Škvára, DrSc. (vedoucí skupiny)
 • Ing. Bc. Adéla Peterová, Ph.D.
 • Ing. Martina Šídlová, Ph.D.

Orientace

 • Cement
 • Vápenná a sádrová pojiva
 • Speciální anorganická pojiva
 • Beton
 • Stavební materiály
 • Chemie a technologie procesů
 • Aplikace
 • Koroze
 • Recyklace a ochrana životního prostředí

Hlavní směry výzkumu

 • Alumosilikátové polymerní materiály - geopolymery (alkalicky aktivované materiály na bázi popílků, strusek a jílových minerálů, pojiva vyrobitelná bez emisí CO2), detaily na portálech www.geopolymers.net, www.geopolymery.eu  
 • Keramické materiály na bázi alumosilikátových polymerů
 • Fixace těžkých kovů z průmyslových odpadů v matrici geopolymerních materiálů
 • Směsné portlandské cementy (nové typy portlandských cementů)
 • Mikroskopie cementářského slínku
 • Směsná pojiva na bázi CaSO4
 • Koroze hydratovaných anorganických materiálů
 • Recyklace anorganických odpadů (pro výrobu portlandského cementu a stavebních hmot)

Výzkumné projekty

 • Grant MPO FV30062 "Možnosti využití deponovaných popílků z uhelných elektráren" 01/2018-12/2020
 • Grant TAČR TH02020163 "Vývoj a průmyslová optimalizace výrobních postupů stavebních hmot s využitím vysokého obsahu popílku" 11/2016-12/2019
 • Grant GAČR 103/08/1639 "Mikrostruktura anorganických alumosilikátových polymerů" 2008-2010
 • Grant GAČR 103/05/2314 „Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků“ 2005-2007
 • Výzkumná činnost v rámci smlouvy Svazu výrobců cementu ČR s VŠCHT Praha
 • Grant MPO FF-P/072 „Zpracování odpadních sádrovců na alfa modifikaci sádry“